У Пек?не адкрылася л?чбавая выстава ?мпрэс?ян?ста? "Манэ ? сябры"

2022-04-28 13:42:26
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

У Пек?нск?м цэнтры "Д'ю?" адкрылася ?нтэракты?ная выстава, прысвечаная ?мпрэс?ян?стам. Выстава "Манэ ? сябры — жыццё, святло ? колер" апускае гледачо? у свет мастако?-?мпрэс?ян?ста?. У экспаз?цы? — работы Клода Манэ, Эдуарда Мане, Рэнуара, Дэга ? ?х сучасн?ка?.

Выстава ?жо пабывала ? Рыме, С?днэ? ? Мех?ка. Для экспаз?цы? ? К?та? арган?затары дадал? люстраны пакой са знакам?тым? вадзяным? л?леям? ? праекцыю гасц?най Манэ ? Жыверн?. Ун?кальнае выставачнае асяроддзе атачае гледачо? ? дазваляе ?бачыць нечаканыя дэтал? наватарскай тэхн?к? ?мпрэс?ян?ста?.

Прэз?дэнт цэнтра "Д'ю?" Эрык Юань: "Сучасная моладзь — л?чбавае пакаленне. Змян??ся сам спосаб атрымання ?нфармацы?. Л?чбавае мастацтва дазваляе людзям усяго свету знаём?цца з розным? культурам?".

На выставе таксама можна даведацца пра г?сторыю ?зн?кнення ?мпрэс?ян?зму ? як мастак? гэтага напрамку па?плывал? на разв?ццё мастацтва двух апошн?х стагоддзя?.


Related stories

ПАДЗЯЛ?ЦЦА

ПАПУЛЯРНЫЯ

无码专区天天躁天天躁在线