Спецпасланн?к? К?тая ? ЗША закл?каюць да сумесных намагання? па барацьбе са змяненнем кл?мату

2022-05-26 13:14:05
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Спецпасланн?к? па кл?маце з К?тая ? ЗША закл?кал? свет сумесна працаваць над вырашэннем праблемы глабальнага пацяплення. У а?торак падчас дыскус?? на Сусветным эканам?чным форуме ? Давосе прадста?н?к ЗША па кл?маце Джон Кэры падкрэсл?? важнасць супрацо?н?цтва па гэтым пытанн? дзвюх найбуйнейшых эканом?к свету. У сваю чаргу, спецпасланн?к па кл?маце з КНР Се Чжэньхуа расказа? аб шэрагу мер, як?я распача? К?тай за апошн?я некальк? гадо? для паскарэння пераходу да "зялёнай" эканом?к?. Сп?с уключае скарачэнне дол? вугалю ? энергаспажыванн? кра?ны ? распрацо?ку нацыянальных рэгламента? па макс?мальных вык?дах. Прадста?н?к КНР дада?, што свету н? ? як?м разе не трэба адма?ляцца ад Парыжскага пагаднення.

Спецпасланн?к КНР па пытаннях змянення кл?мату Се Чжэньхуа: "К?тай за?сёды акты?на прасо?ва? працэс глабальнага к?равання кл?матам. Пад к?ра?н?цтвам ? пры ?дзеле Старшын? С? Цз?ньп?на К?тай унёс г?старычны ?клад у падп?санне ? ажыцця?ленне Парыжскага пагаднення. Гэта сведчыць аб добра наладжаным супрацо?н?цтве пам?ж КНР ? ЗША. Сёння мы зно? сабрал?ся ? Давосе перад абл?ччам новых цяжкасця? ? выкл?ка?. Мы закл?каем усе кра?ны ?мацо?ваць сал?дарнасць, пераадольваць праблемы, выконваць свае абавязацельствы, прытрымл?вацца асно?ных прынцыпа?, выкладзеных у Канвенцы? ААН аб змяненн? кл?мату ? Парыжск?м пагадненн?, дасягаць мэт шляхам практычных дзеяння? ? супрацо?н?цтва ? сумесна будаваць справядл?вую, разумную ? ?заемавыгадную глабальную с?стэму па кантрол? за кл?матам".

(фото: ndrc.gov.cn)

Related stories

ПАДЗЯЛ?ЦЦА

ПАПУЛЯРНЫЯ

无码专区天天躁天天躁在线