Л? Чжаньшу правё? перамовы са сп?керам? абедзвюх палат парламента Беларус?

2021-06-09 14:31:28
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

Старшыня Пастаяннага кам?тэта Усек?тайскага сходу народных прадста?н?ко? / ПК УСНП / Л? Чжаньшу 8 чэрвеня па в?дэасувяз? правё? перамовы са старшынёй Савета Рэспубл?к? Нацыянальнага сходу Беларус? Наталляй Качанавай ? старшынёй Палаты прадста?н?ко? Нацыянальнага сходу Беларус? Уладз?м?рам Андрэйчанкам.

Як адзначы? Л? Чжаньшу, у наступным годзе спа?няецца 30 гадо? з моманту ?стана?лення дыпламатычных аднос?н пам?ж дзвюма кра?нам?. Паводле яго сло?, К?тай ? Беларусь, будучы "добрым? сябрам?, добрым? партнёрам? ? добрым? братам?", пав?нны працягваць цвёрда падтрымл?ваць ключавыя ?нтарэсы ? важныя заклапочанасц? адно аднаго.

Ён закл?ка? абодва бак? умацо?ваць супрацо?н?цтва ? барацьбе з пандэм?яй, у тым л?ку ? па вакцынах, а таксама садзейн?чаць сумеснаму буда?н?цтву "Пояса ? шляху" ? прагматычнае супрацо?н?цтва ? розных сферах.

Па словах Л? Чжаньшу, абодва бак? пав?нны дакладна падтрымл?ваць мультылатэрал?зм, цвёрда абараняць м?жнародную с?стэму, заснаваную на ключавой рол? ААН, рашуча ахо?ваць сусветны парадак, заснаваны на м?жнародным праве, ? агульным? намаганням? абараняць м?жнародную справядл?васць.

Як падкрэсл?? Л? Чжаньшу, УСНП працяглы час падтрымл?вае дружалюбныя кантакты з Нацыянальным сходам Беларус?, ? гэтыя кантакты з'я?ляюцца важнай неад'емнай часткай аднос?н усебаковага стратэг?чнага партнёрства пам?ж дзвюма кра?нам?. "Бак? пав?нны арган?заваць адпаведныя кантакты пам?ж розным? спецыял?заваным? кам?тэтам?, групам? дружбы ? дэпутатам?", - сказа? старшыня ПК УСНП.

Ён таксама заяв??, што неабходна своечасова ?хвал?ць ? перапрацаваць прававыя дакументы, як?я спрыяюць разв?ццю двухбаковых аднос?н, а таксама даць прававыя гаранты? для сумеснага буда?н?цтва "Пояса ? шляху" ? супрацо?н?цтва ? ?ншых гал?нах.

У сваю чаргу, Н. Качанава ? У. Андрэйчанка выказал? в?ншаванн? з нагоды 100-й гадав?ны заснавання Камун?стычнай парты? К?тая, адзначы?шы, што Беларусь цвёрда прытрымл?ваецца прынцыпу аднаго К?тая ? выступае супраць якога б там н? было вонкавага ?мяшання.

Савет Рэспубл?к? ? Палата прадста?н?ко? Нацыянальнага сходу Беларус? разл?чваюць пашыраць кантакты ? супрацо?н?цтва з УСНП ? ?нос?ць акты?ны ?клад у разв?ццё беларуска-к?тайск?х аднос?н ?себаковага стратэг?чнага партнёрства, заяв?л? сп?керы абедзвюх палат.

Related stories

ПАДЗЯЛ?ЦЦА

ПАПУЛЯРНЫЯ

无码专区天天躁天天躁在线