К?тай ? Беларусь

У Пек?не правял? прэзентацыю кн?г? "Беларуска-к?тайск?я аднос?ны ва ?спам?нах беларуск?х пасло?"
У К?тайска-беларуск?м ?ндустрыяльным парку адкрылася выстава "Белагра-2021"
У Беларусь з К?тая прыбыла другая партыя вакцыны супраць COVID-19
?Колер ? маг?я Марка Шагала: карц?нк? з выставы ? К?та?
На "БелДжы" плануюць выпусц?ць новыя мадэл? а?тамаб?ля? Geely
У К?тайска-беларуск?м ?ндустрыяльным парку "Вял?к? камень" пачалося буда?н?цтва м?жнароднага выставачнага цэнтра з к?тайск?м? ?нвестыцыям?
Беларусь прыняла ?дзел у канферэнцы? па м?жнародным супрацо?н?цтве ? праваахо?най сферы
Цэнтр падтрымк? тэхналог?й ? ?навацый створаны ? К?тайска-беларуск?м ?ндустрыяльнага парку "Вял?к? камень"
ШАС садзейн?чае ?мацаванню ?заемаразумення пам?ж народам? - старшыня Беларускага таварыства дружбы Н. ?ванова
Цэнтр беларуска-к?тайск?х м?жкультурных камун?кацый адкрыл? ? беларуск?м горадзе П?нск
Дзень электратранспарту ? К?тайска-беларуск?м ?ндустрыяльным парку "Вял?к? камень"
У К?тайска-беларуск?м ?ндустрыяльным парку "Вял?к? камень" стартавал? выпрабаванн? бесп?лотнага а?тобуса
К?тай адправ?? у Беларусь больш за 50 тон гуман?тарных медыцынск?х груза?
Вячасла? Калацэй ? яго калекты? "Ветах" выступ?л? з канцэртам у Пек?не
Помн?к клас?ку беларускай л?таратуры Янку Купалу адкрыл? ? С?аньск?м ун?верс?тэце замежных мо?
Беларусь-К?тай: парастк? дружбы ? супрацо?н?цтва
Беларусь прадста?лена Нацыянальным пав?льёнам на Восьмай пек?нскай арт-б?енале ? Нацыянальным мастацк?м музе? К?тая
?Пазнай Беларусь: ад адукацы? да культуры? к?тайск?я студэнты ?дзельн?чаюць у адукацыйным праекце ? Беларус?
无码专区天天躁天天躁在线